Biografie kort

‘Grote muzikale artisticiteit en eigenheid’, met deze onderscheiding verliet Yvonne Smeets in 2006 summa cum laude het conservatorium, een jaar eerder won ze al de publieksprijs en de tweede prijs op het Nederlands Jazz Vocalisten Concours. “Timing, improvisatie en originaliteit”, las het juryrapport.

Na een korte carriere als architect koos ze voor de muziek. Een gewezen rockzangeres viel voor de jazz en mengde het met wereldklanken, uit Braziliaanse en klassieke muziek, het liefst in haar eigen woorden.

Biografie lang

‘Grote muzikale artisticiteit en eigenheid’, met deze onderscheiding verliet Yvonne Smeets in 2006 summa cum laude het conservatorium, een jaar eerder won ze al de publieksprijs en de tweede prijs op het Nederlands Jazz Vocalisten Concours. “Timing, improvisatie en originaliteit”, las het juryrapport.

Na een korte carriere als architect koos ze voor de muziek. Een gewezen rockzangeres viel voor de jazz en mengde het met wereldklanken, uit Braziliaanse en klassieke muziek, het liefst in haar eigen woorden.

Yvonne zong op het North Sea Jazzfestival 2004 met Kenny Wheeler en de Big Band van het Koninklijk Conservatorium.  In 2005 het North Sea Jazz festival, nu met de Big Band en Frank Tiberi. Ze was dubbele prijswinnares op het Nederlands Jazz Vocalisten Concours (2005), en halve finalist bij het Young International Jazz Singers Competition te Brussel in datzelfde jaar.
Projecten met het Asko ensemble, Werner Herbers, Kevin Edusei en M.use en het ensemble Royal leidden tot concerten in het Muziekgebouw aan het IJ, Bimhuis, de Philharmonie en de Dr. Anton Philipszaal, waar een live-opname werd gemaakt.

Yvonne is al haar hele leven aan het zingen. Als kind zong ze in het kerkkoor, als zesjarige schreef ze haar eerste (carnavals)hit. Op de middelbare school was ze actief in schooltheater en musicals en volgde ze de vooropleiding op de Kleinkunstacademie. Tijdens haar studie bouwkunde aan de TU Delft was ze zangeres in verschillende pop- en rockbands en speelde in toneelstukken en musicals. Ook regisseerde zij een toneelstuk, waarmee het Delfts Eenakterfestival 1993 werd gewonnen.
Na haar opleiding ging zij aan het werk als architect. De muziek verdween tijdelijk naar de achtergrond. Totdat ze, onbekend met jazzmuziek, in een lunchpauze een cd van Sarah Vaughan kocht. Gefascineerd door de scat- en zangkunsten van deze jazzdiva, zat ze een week later ieder vrij uurtje te studeren in een muziektheorieboek, zich voorbereidend op haar toelatingsexamen voor het conservatorium. Drie maanden later was het zover, ze legde het toelatingsexamen met succes af en kon beginnen aan een nieuw avontuur.

Haar repertoire bestaat uit jazzstandards en jazzoriginals met eigen teksten. Maar ook uit eigen stukken en Braziliaanse muziek. Naast jazz muziek zingt Yvonne ook moderne muziek, een avontuur dat begon met het zingen van Louis Andriessen’s “M is for Man, Music and Mozart” op het Steve Reich festival in 200
Yvonne volgde lessen bij o.a. Anette von Eichel, Rachel Gould, Tilmar Junius, Fay Claassen, Sasja Hunnego, Ineke Heiliger, Josee Koning, Mark Murphy, Deborah Brown, Barry Harris, Lydia van Dam, Peter Nieuwerf, Guuske Kotte en techniekworkshops van EVTS en Cathrine Sadolin. 
Ze was solist bij verschillende projecten van de Big Band van het KC en ook in de moderne muziek bij hetAsko ensemble, ensemble M.use o.l.v Kevin Edusei en het ensemble Royal.

Yvonne is ook docent, zij geeft jazz-zangles op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, workshops en privélessen in eigen praktijk.

Short Biography

‘Great musical artistry and originality’, the distinction given to Yvonne Smeets as she graduated the Royal conservatory summa cum laude in 2006, a year earlier she won the ‘Public’s award’ and second prize in the Dutch Vocal Jazz Competition. “Timing, improvisation and originality” the report from the jury read.

After a brief career in architecture Yvonne chose music. A former rocksinger fell in love with jazz, she blends this with sounds from Brazilian and classical music, preferably in her own words.

Biography (long version)

‘Great musical artistry and originality’, the distinction given to Yvonne Smeets as she graduated the Royal conservatory summa cum laude in 2006, a year earlier she won the ‘Public’s award’ and second prize in the Dutch Vocal Jazz Competition. “Timing, improvisation and originality” the report from the jury read.
After a brief career in architecture Yvonne chose music. A former rocksinger fell in love with jazz, she blends this with sounds from Brazilian and classical music, preferably in her own words.

Yvonne sang at the North Sea Jazz Festival 2004 with Kenny Wheeler and the Big Band of the Royal Conservatory. In 2005 the North Sea jazz festival with the Big Band and Frank Tiberi. Projects with the Asko ensemble, Werner Herbers, Kevin Edusei and M.use and the ensemble Royal have led to concerts in the Muziekgebouw aan het IJ, Bimhuis, Philharmonie and the Dr. Anton Philipszaal, where she made a live recording.
Yvonne has been singing all her life. As a child she sang in the church choir. In high school she was involved in school theatre and musicals, and she received  the preliminary training at the “Kleinkunstacademie” (Cabaret Academy). During her architecture studies at the Delft Technical University she sang in several pop and rock bands, and she played in stage plays and musicals. She also directed a play that won the Delft “Eenakterfestival” (One-act play festival) in 1993.
After her studies she started work as an architect. Music faded into the background for a while. She was not familiar with jazz, until she bought a Sarah Vaughan cd during a lunch break. She was fascinated by the scat and singing skills of this jazz diva, and so, a week later, she started studying music theory books every minute she could spare, in order to prepare for the entrance examination of the conservatory.Three months later she was ready, she passed the entrance examination and could start a new adventure.

Her repertoire consists of jazz standards and jazz originals with her own lyrics. But also songs she wrote herself and Brazilian music. Besides jazz music, Yvonne enjoys singing in contemporary music, an interest ignited by singing Louis Andriessen’s “M is for Man, Music and Mozart” at the Steve Reich festival in 200?
Yvonne studied with a.o. Anette von Eichel, Rachel Gould, Tilmar Junius, Fay Claassen, Sasja Hunnego, Ineke Heiliger, Josee Koning, Mark Murphy, Deborah Brown, Barry Harris, Lydia van Dam, Peter Nieuwerf and Guuske Kotte, and she attended technique workshops by EVTS and Cathrine Sadolin..
Yvonne is also an educator, she teaches jazz-voice at the Royal Conservatory of the Hague, workshops and private lessons